Evenemang Sociala medier

Frukostseminarie om juridik och sociala medier

7 april, 2011

juridik och sociala medierJuridik och sociala medier – vad gäller egentligen? En viktig fråga framförallt för företag som har att förhålla sig till olika lagar och förordningar när det gäller marknadsföring. Men inte heller en lätt fråga att svara på och i många fall vet vi inte riktigt än. Det finns ingen praxis på en del områden. Det var därför jag med stort intresse deltog i ett frukostseminarie som advokatbyrån DLA Nordic höll i tisdags morse.

Är det här marknadsföring?

Det började med att Jan Bryme pratade om vilka regler och lagar som finns som kan tillämpas. Han nämnde marknadsföringslagen, lag om elektronisk kommunikation och personuppgiftslagen som också blev fokus för seminariet. Det finns fler ändå som kan vara aktuella, men kärnpunkten är att utvecklingen av teknik går så fort att det juridiska inte kan hålla samma takt. Kreativa kommunikationskoncept som bland annat inbegriper sociala medier testas av företag lite varstans, och juristerna hänger inte med.

En svårighet i sammanhanget är att internet i sig är gränsöverskridande och den ständiga frågan är vilket lands lagar det är som gäller. Det finns inget absolut svar på den frågan. Men om man kan applicera marknadsföringslagen är det i effektlandet som lagen gäller, det vill säga det land där marknadsföringen har effekt. Om det istället är Personuppgiftslagen, PUL, som man behöver ta hänsyn till så är det etableringslandet, det vill säga där uppgifterna kontrolleras och lagras.

Jan Bryme ställde också den avgörande frågan “är sociala medier marknadsföring?”. Om svaret är ja, så är det marknadsföringslagen som gäller. Marknadsföring brukar definieras som åtgärder som främjar omsättning av produkter. Med den definitionen är det kanske lättare att definiera sin social media-aktivitet som marknadsföring eller inte. Om det är det så appliceras sådant som Svarta listan, sändarangivelse och opt-in för direktreklam på sociala medier också.

Nordiska Konsumentombudsmännen granskar

Jan och hans kollega Caroline Olstedt Carlström berättade också att Konsumentverket och de nordiska konsumentombudsmännen kommer att komma med regler och rekommendationer för sociala medier i maj i år. De arbetar just nu med att granska marknadsföring i sociala medier. Det blir intressant att ta del av.

Följder vid lagöverträdelser

Följderna vid överträdelse av lagarna är förläggande, förbud och bland annat skadestånd, även vid medverkansansvar. Det kan i sin tur påverka till exempel PR-byråer. Vem är ansvarig vid utformandet av en Facebookkampanj, reflekterade Jan. Det finns ingen praxis än, och vad ska domstolar gå på? Hur tar man fram bevis?

Ofta får ersättningsfrågan avgöra, som med bloggar som skriver om produkter och får produkter eller pengar i ersättning, utan att ange det. Både till sina läsare men också till Skatteverket, som just håller på och granskar bloggar för att se om de ska skatta för den här typen av inkomster. Bloggar anmäls också och fälls då och då för förtal, just nu pågår processer med Sverigedemokratiska bloggar, berättade Caroline.

Avtal och avtalsrätt

Jan och hans kollega Caroline uppmanar alla att läsa användaravtalen. Notera rättigheter och skyldigheter, och undvik avtalsbrott, särskilt när det gäller nischade frågor som till exempel vid tävlingar på Facebook. Jan och Carolines kollega Jacob som har läst alla Facebooks avtal menar på att “Facebook förbehåller sig rätten att i slutändan alltid göra som de vill”. Han ville också flagga för att Facebook kan ändra användarvillkoren, helt ensidigt.

Vad gäller Facebook och till exempel Googles tjänster är det kalifornisk lag som gäller. Det är bra att vara medveten om det, men i framtiden kan vi mycket väl få se att svensk lag appliceras mer vartefter konsumentrelationerna ökar.

Integritetsfrågor

Sedan tog Caroline vid och pratade om Personuppgiftslagen. En personuppgift är allt som relaterar till dig som person. Den som är ansvarig för lagring av personuppgifter via nätet är den som bestämmer ändamålen och medlen för lagringen. När det gäller PUL och att få sina uppgifter lagrade finns ett Opt-Out-krav. Det innebär att man alltid kan be att få sina uppgifter borttagna.

Carolines råd var att alltid se upp för gemensamt personuppgiftsansvar om man samarbetar med någon för en tjänst där PUL behöver användas. Dela alltid upp ansvaret. Hon talade också om bloggar och att de har skyldighet att ta bort meddelanden som strider mot straffstadganden eller gör upphovsrättsintrång.

Caroline avslutade seminariet med att prata om deras syn på sociala media-policy för företag. Det kommer jag att återkomma till i ett annat inlägg, där jag har fått lov att publicera de punkter som Caroline listade vid semianriet. Har du någon annan fråga om sociala medier och juridik? Berätta gärna i en kommentar.

 

Du kanske också vill läsa

Inga kommentarer

Svara