Företagande Reflektioner Sociala medier

Att arbeta med sociala medier

29 december, 2011

Att sociala medier är här för att stanna är tydligt. Ett säkert tecken på det är att rekryteringarna till tjänster som har med sociala medier blir fler. Några som dykt upp bara de senaste veckorna är till exempel Scandic som söker en social media manager för Sverige, och Lantmännen som rekryterar en innehållsansvarig för digitala kanaler.

Titlar – ingen praxis än så länge

Det som också är tydligt är att det inte råder någon enighet om titlar. Det är inte så konstigt, tjänsterna innehåller ofta många delar och det är svårt att hitta relevanta titlar. Några exempel på floran är digital kommunikatör, ansvarig digitala medier, community manager, ansvarig sociala medier, projektledare sociala medier, kommunikatör med ansvar för sociala medier, head of community communication, projektledare nätverksrelationer.

Sedan är det många som har en övergripande kommunikativ roll där ansvaret för sociala medier bakats in i tjänsten. Som till exempel kommunikationsstrateg, eller det kanske vanligaste och mer operativa, webbredaktör. Sedan har vi medarbetarna som arbetar i en position men som också är delaktiga i skötseln av sociala medier och relationshanteringen.

En svensk motsvarighet till Community Manager?

Jag har skapat en grupp på Facebook tillsammans med Björn Lilja från Kundo för just personer som arbetar med sociala medier, i företag, hands-on. Syftet med gruppen är i stort att den fungerar som ett ERFA-nätverk, där vi kan bolla olika frågor tillsammans.

Gruppen är alltså till för just företagsrepresentanter som varje dag sköter sociala medier åt det företaget, på både operativ och strategisk nivå (det är också medlemskriteriet, och viktigt för att förtroendet i gruppen ska vara högt och diskussionerna ha högt i tak.) Den gruppen heter Swedish Community Managers – för att det var den titel som bäst beskriver bredden på tjänsterna som gruppen omfattar. Vi kom inte på någon tillräckligt bra översättning (lämna gärna tips i kommentarerna!).

Det visar på svårigheten att hitta en praxis. Men jag är övertygad om att det kommer att komma en praxis, precis som det gjort i andra discipliner.

Utbildningar för yrkesroller i sociala medier

Det som också är en tydlig trend är att det kommer fler utbildningar till roller som arbetar med sociala medier. Vi som arbetar med det idag och har hållt på ett tag har ofta liknande, broliga bakgrunder – det visade en ovetenskaplig undersökning jag gjorde i nyss nämnda grupp.

Ofta har man en kommunikationsutbildning som grund: medie- & kommunikationsvetenskap, informationsdesign, journalistik. Många är också självlärda. Generellt så är det bra att ha ett hum om mycket, som företagsekonomi och marknadsföring. Men framförallt att ha en god känsla för kommunikation.

En utbildning som många duktiga människor har gått är Nya medier på Medieinstitutet. Den utbildningen har nu bytt namn, men det finns motsvarande idag. Nästan alla större kursinstitut har kurser för sociala medier.På många högskolor och universitet ingår det även som kurser i utbildningar.

Det finns hittills en dyr privat, utbildning i Sverige som jag vet om, som säger sig certifiera Social Media Managers. Problemet med certifieringen är att den inte är kontrollerad av något organ, så det finns ingen standard att gå efter. Därmed blir den inte heller så mycket värd.

Framtiden då …

Jag tror att vi kommer att få se mer av olika typer av utbildningar, eller utbildningsinslag. Det kommer också att bli ett stående kursinslag i längre kommunikationsutbildningar. Vi kommer förmodligen också se fler titlar, och så småningom en praxis bland titlarna. Det vore roligt att se fler svenska titlar, i bra översättning.

Tips till dig som vill arbeta med sociala medier

Är du som läser intresserad av att arbeta med sociala medier? Ett tips är att vidareutbilda dig privat med dig själv som objekt. Använd Twitter, ha en blogg och utveckla den, skapa en Facebooksida, optimera LinkedIn. Håll dig à jour med det som händer i området via bloggar och twitter. Kolla upp olika utbildningar, gå med i grupper på LinkedIn, hör hur andra har gjort och utbildat sig.

Du kanske också vill läsa

Inga kommentarer

Svara