Publiceringsverktyg

Intranät – ett nödvändigt ont?

30 november, 2011

Att använda sociala intranät och öka kommunikationen i organisationenKanske inte, men det är lätt att få den uppfattningen när man läser rapporten om intranät-trender från Web Service Awards. Rapporten visar bland annat att det bara är 56 % som är nöjda med sitt publiceringsverktyg, och bara 29 % med sökfunktionen. Dessutom är det bara 7 % som aktivt arbetar med att förbättra sökresultat genom analys av felsökningar och sökordsanalys.

Vad som kanske är en förklaring är att det är minimalt med arbete som läggs på intranätet. 54 % av de tillfrågade ägnade mindre än 25 % av sin arbetstid med intranätet, och redaktionerna lider ofta av resursbrist. Bara 19 % har tid för kvalitetssäkring och granskning av innehåll. Däremot växer intranäten, både till innehåll och funktionalitet.

Men det finns hopp!

Trots de lite trista siffrorna är intranät något som kan fungera väldigt bra och inte alls ett nödvändigt ont. Med rätt förutsättningar och – kanske framförallt – om det är prioriterat i organisationen. Med fokus på behov och användbarhet kan det vara en flitigt använd kanal internt. Inte minst kan sociala funktioner på intranät som uppmuntrar aktivitet vara en nyckel till ett populär intranät. Särskilt i vissa verksamheter.

Det är något som rapporten tar upp också. Sociala funktioner används idag bara i 11 % av intranäten, men är på uppgång. Genom att ordentligt analysera sitt intranät och göra om det från grunden kan man komma långt i att möta organisationens och medarbetarnas behov, och även underlätta för de som är ansvariga.

Undersökningen förutspår att 2012 blir genombrottet för det sociala intranätet; att var fjärde intranät kommer att göras om och att huvudtrenden är att användarna får mer möjlighet att kommentera och påverka innehållet. Vad tror du? Ser vi en ny trend på intranätssidan? Är du på gång med ett nytt intranät, ta med sociala funktioner som aspekt.

Undersökningen är baserad på svar av 295 intranätsansvariga på företag, statliga verk, kommuner/landsting och förbund/organisationer. Hela rapporten finns att beställa här. Är du nyfiken på det här med sociala intranät, kan du även ladda ner rapporten Sociala intranät som engagerar från Circuit. Eller kolla in Yammer som är ett molnbaserat verktyg som passar för internkommunikation och används av bland annat Bonnier.

Du kanske också vill läsa

Inga kommentarer

Svara