Gästblogg Organisation

Gästblogg: Kan alla i en organisation jobba med webb och sociala medier?

20 december, 2011

Carolina Blaad från Statens Maritima Museer gästbloggar hos Socialwebb.se Hur får man flera i en organisation att engagera sig i och arbeta med sociala medier och webb? Carolina Blaad på Statens maritima museer berättar hur de har gått till väga för att involvera medarbetare och skapa ett engagemang för webbnärvaron, i sitt andra gästbloggsinlägg.

Kan alla i en organisation jobba med webb och sociala medier? Det är frågan som jag utifrån våra förutsättningar här på Statens maritima museer tänkte försöka besvara i detta inlägg. Och det enkla svaret baserat på våra erfarenheter är ja. Så här gick det till för oss.

Förankring A och O

Tanken på att fler förutom medarbetare på Informationsenheten skulle ta ansvar för och börja arbeta med våra webbplatser föddes i och med att vi totalrenoverade våra museisajter. Arbetet påbörjades 2009 och under 2010 lanserades webbplatserna i sina nya kostymer och med nytt innehåll.

Under hela projektets gång var vi noga med att förankra arbetet i hela organisationen, bland annat genom referensgrupper, demonstrationsmöten för de som var intresserade, täta återrapporteringar till ledningsgruppen och presentationer på stormöten. På så sätt kunde många inom organisationen känna sig delaktiga från början och få upp ögonen för vad webben kunde innebära för just deras verksamhet.

Dags att förvalta

När det sedan var dags att etablera en förvaltning för de nya sajterna arbetade vi tillsammans med vår byrå Valtech fram en förvaltningsorganisation. Den består än idag och innebär att det ute i organisationen finns lokalredaktörer med ansvar för olika delar av webbplatsen.

Lokalredaktörerna utsågs av cheferna på varje avdelning med kriteriet att medarbetaren i fråga skulle tycka att det var intressant och roligt att arbeta med webben. Cheferna fick också bestämma hur stor procentdel av lokalredaktörernas arbetstid som skulle avsättas för webbarbetet.

Till sist landade förvaltningsorganisationen i ett 20-tal lokalredaktörer med olika yrken och bakgrund. Från Informationsenhetens sida stärktes också organisationen upp med en varumärkesredaktör för respektive sajt som ska säkra att webbplatsen följer museets varumärke och kommunikationsplan.

Webbråd

En viktig del i förvaltningsorganisationen är webbråden där jag tillsammans med varumärkesredaktören träffar lokalredaktörerna museivis en gång i månaden. Här diskuterar vi aktuella innehållsfrågor, utveckling, besöksstatistik, sociala medier, idéer till innehåll och redaktörerna får en chans att utbyta erfarenheter.

Intresset växer

Lokalredaktörerna fungerar också som ambassadörer för webbplatserna och sprider ut information om webben på sina respektive avdelningar. På så vis är det inte bara lokalredaktörerna som deltar i arbetet. Här finns flera medarbetare eller hela avdelningar.

Tack vare detta har vi nu till exempel ett helt gäng kollegor som delar med sig av sin kunskap till våra besökare via bloggar. Lokalredaktörerna har också möjlighet att engagera sig i sociala medier och fler av dem eller deras kollegor är idag till exempel administratörer på Facebook och arbetar aktivt med att sprida vårt rika bildarkiv på Flickr.

Några gånger per år anordnar vi också inspirationsföreläsningar för att få en liten boost och hitta nya vägar. Vi har till exempel haft en föreläsning om sociala medier som cheferna blev så nyfikna på att vi fick köra en repris!

Tips!

För att få en mer dynamisk webbplats – involvera fler!

Att få med organisationen i webbarbetet måste få ta tid. För oss har det varit en lång resa men jag tror att förankring och att visa på nyttan med webben och sociala medier är två viktiga nycklar.

Var inte rädd för att släppa in andra i webbarbetet och öppna upp. Med rätt verktyg och guidning kan alla.

Du kanske också vill läsa

Inga kommentarer

Svara