Företagande Strategi

Kritik mot arbetsgivare i sociala medier

20 september, 2011

Vad gäller för anställda och arbetsgivare i sociala medier juridiskt? Nyhetsmorgon i TV4 ställde den relevanta frågan “Är det rätt att få sparken om du kritiserar ditt företag på sociala medier?” till en advokat och en expert på sociala medier tisdagen den 6 september. Det är en viktig fråga, ur flera aspekter.

Utgångspunkten i Nyhetsmorgon är ett ärende hos Arbetsdomstolen om en polis som skrivit nedlåtande om sitt arbete i sin blogg och blivit avskedad. Advokaten, Paula Hogéus, förklarar att i det fallet handlar det om att polisen i och med sin anställning lyder under polisförordningen och därför ska uppträda på ett sätt som inger allmänhetens förtroende, vilket man anser att polismannen brutit mot.

Sociala%20medier%20kan%20ge%20dig%20sparken

Lojalitetsplikten – saklig grund för uppsägning

Senare i avsnittet förklara Paula vad som gäller när det kommer till att kritisera en arbetsgivare: att man som arbetstagare har sin grundlagsstadgade yttrandefrihet, där man ska få skriva vad man vill i sin blogg (så länge man inte bryter mot lagar), men i och med sin anställning med en arbetsgivare har man även lojalitetsplikt. Oavsett om det är en privat arbetsgivare eller offentligt sektor. Offentlig sektor har även meddelarfrihet.

Lojalitetsplikten innebär att man som arbetstagare ska ”avstå från att handla så att arbetsgivaren skadas”, både inom och utom arbetet. Man behöver inte bryta mot till exempel sekretesslagen för att klassas som illojal. Lojalitetsplikten gäller så länge anställningen varar, och behöver inte vara specificerad i anställningsavtalet.

Bryter man som anställd mot lojalitetsplikten är det grund för åtgärder, som tillsägelse, skriftlig varning, löneavdrag, omplacering, förändrade arbetsuppgifter, eller uppsägning eller avsked. Arbetstagaren kan även bli skadeståndsskyldig.

Kritisera en arbetsgivare

Självklart får man kritisera en arbetsgivare. Det handlar om hur och var. Alla arbetsplatser ska präglas av en öppenhet, och man har rätt att kritisera sin arbetsgivare om det skulle råda exempelvis missförhållanden. Lojalitetsplikten innebär att det finns riktlinjer för hur kritik mot en arbetsgivare ska framföras: det ska vara konstruktiv kritik, och den ska framföras direkt till arbetsgivaren till exempel.

Fördelar och utmaningar för arbetsgivaren

En arbetsgivare som är intresserad av sin verksamhet och sin personal vill gärna ha örat mot marken och är öppen för kritik och åsikter inom sin organisation. Genom sociala medier finns fler kanaler för att ha fingret i luften. Det här pratar Fredrik Wass, expert inom sociala medier, om i tv-inslaget.

Kanske är det just nu med de sociala medierna som du som arbetsgivare får en större anledning att uppmuntra dina medarbetare till att bidra till förbättringsarbete i organisationen? Ofta dras liknelsen om Facebook som världens största fikarum, och att få gnälla lite i fikarummet är kanske en bra ventil. Frågan är när det handlar om ofarligt fikarumsgnäll och när man behöver agera?

Använd en policy

Just mellan lojalitetsplikten och yttrandefriheten uppstår ofta skiljefrågor och det är viktigt att definiera vad som är brott mot lojalitetsplikten som arbetsgivare – och framförallt att kommunicera det till sina medarbetare.

Ett bra sätt att göra det är med en policy för användning av sociala medier, något som också tas upp i tv-inslaget. Vi har skrivit om social media-policys här, här och här om du vill läsa om det. Kom bara ihåg, en policy fungerar bäst i praktiken om den är ordentligt kommunicerad och förankrad.

Läs gärna mer om lojalitetsplikt, yttrandefrihet, sekretesslag, lagen om företagshemligheter på Göteborgs Universitets sidor för arbetsplatskonflikter.

Du kanske också vill läsa

Inga kommentarer

Svara