Content

Content marketing – arbeta strukturerat med innehåll

28 augusti, 2012

 Tekniken i all ära – utan innehåll är webben värdelös. Men bra innehåll kostar, tid, pengar, kreativitet. Och då ska du helst redan veta vad som gör innehåll bra.

Så introducerade Per Torberger sin session om Content marketing på SSWC på förgridden. För oss som arbetar löpande med webb och sociala medier åt våra kunder var den sessionen av största intresse, eftersom vi till stor del just skapar innehåll. Därför vill vi även dela med oss av vad vi tog med från sessionen. Vi börjar med att förklara content marketing för dig som är ny till begreppet.

Vad är content marketing?

Content marketing är ett samlingsbegrepp som omfattar alla sorters innehåll som man skapar och delar för att nå, attrahera och engagera nuvarande och potentiella kunder, med syftet att driva affären. Vad affären är kan variera, allt från försäljning, stärkta kundrelationer till varumärkeslojalitet. Basen är att informationsdelandet till kunder och leads ger lönsammare kundrelationer och kundagerande.

Rätt utförd content marketing bygger sympati för en själv, och i förlängningen för varumärket. Det måste dock vara eget matieral, med en viss originalitet. Det ska också vara spridbart och med ett ordentligt mottagarfokus. Per tryckte även hårt på ärevördighet – att våga stå för något själv, att vara oberoende och våga tycka något.

Content marketing handlar inte enbart om webb, även om det är fokus i det här inlägget. Innehållet som man skapar kan distribueras i alla typer av kanaler, från tryckt media till webb och sociala medier, filmer och podcast. Det är spridningen som är viktig – och att man når sin väl definierade målgrupp.

Varför använda sig av content marketing?

Content marketing handlar alltså om att definiera sitt syfte med innehållet och vem man vill nå, och att därefter skapa innehåll. Men, innehållet är enligt Per inte produkten, utan bidrar till säljprocessen. Content marketing ger även en viss auktoritet. Man har möjlighet att förklara världen, underhålla, opinionsbilda och utbilda till exempel. Content marketing är strategiskt arbete med innehåll som driver försäljning.

Strategi för content marketing

När du vill lägga upp en strategi för content marketing kan du använda den väl beprövade modellen med frågorna; vem, vad, när, hur och varför. För att content marketing ska lyckas är det viktigt att man har rätt tilltal och en tydligt definierad målgrupp. Lägg därför tid på att formulera svaret på frågan vem. Det är den som sätter agendan för vad, när och hur. Varför är själva affärsmålet.  Tänk också på att din insats ska vara mätbar.

Research – en nödvändig del för bra innehåll/content

Research är ett måste. Hur ska du annars verka insatt och vara en auktoritet på ditt ämne? Det skapar förtroende. Med andra ord: läs på, ta reda på. Hitta relevanta källor. Ring någon insatt och fråga, eller slå upp i en bok och redogör för svaren på webben. På det viset adderar du dessutom nytt material.

För att lyckas behöver du komma med nya fakta, nya vinklar, nytt perspektiv eller nya åsikter på ett tema. Där tjänar researchen ett stort syfte. Faktagranska och underbygg ditt material, tillför något och var uppdaterad. Originalitet är viktigt. Använd dig av omvärldsbevakning för att hålla koll på ditt ämne och hitta relevanta uppslag.

Hur presenterar du innehållet?

Använd alla medier! Stillbild, rörlig bild, illustrationer, infografik, ljud och text och det du kan komma på, i alla möjliga kanaler: nyhetsbrev, appar, kurser, blogginlägg, filmer … Kombinera! Det viktiga är att formatet passar ditt varumärke. men vad du än väljer, kom ihåg att innehållet måste vara tekniskt tillgänligt.

Ett knep för just texter är att tänka på dem som en konversation. Då blir de mer personliga och lätt-tillgängliga, lockar till att bli lästa. Kom ihåg att alltid korrläsa, helst någon som inte känner till innehållet sedan tidigare. På så vis blir man ofta uppmärksammad på otydligheter i texten, förutom slarvfel.

Länka! Länkar är bra och visar på omvärldskoll och underbyggt innehåll. Även om få klickar på länkar som leder vidare i en text, ser de flesta dem. Även rent sökmotorvänligt tjänar man på att länka till relevanta sidor, det bygger relevans och sammanhang till din text.

Film från sessionen på SSWC

Här är Pers session filmad av Emil Jansson och upplagd på Bambuser, ifall du vill titta själv.

Du kanske också vill läsa

Inga kommentarer

Svara