Bloggande

Smart drag: #bloggduellen

24 maj, 2012

Har ni sett #bloggduellen? Det är Almega, en organisation för tjänstesektorn som består av sju arbetsgivarorganisationer, och Unionen, fackförbundet, som samarbetar genom att bloggduellera, Almega och Unionen kör en bloggduell för att skapa opinionför att sätta fokus på viktiga frågor angående arbetsmarknaden, det vill säga för dem och deras medlemmar – även om de är motparter.

Såhär förklarar Almega och Unionen bloggduellen:

Almega och Unionen provar ett nytt grepp för att diskutera viktiga frågor som rör arbetsmarknaden. Unionen Opinion och Almegabloggen kommer att föra en bloggduell under fem veckor under maj-juni 2012.

Tanken med bloggduellen är att representanter för arbetsmarknadens parter öppet ska diskutera frågor som rör dagens och framtidens arbetsmarknad. Till exempel ungdomsarbetslöshet, kompetensutveckling och hur framtiden för den svenska modellen och a-kassan ser ut. Syftet är att ge en fördjupad och kompletterande bild av ståndpunkter, likheter och olikheter.

Och bloggar gör de! Kompetens, kompetensutveckling, skolan, kopplingen mellan skolan och näringsliv, arbetsmarknadens förutsättningar och så vidare. Ämnena som kommer att avhandlas under fem veckor är:

  • Kompetensutveckling
  • Socialförsäkringar/a-kassa
  • Arbetsmiljö/balans i tid/stress
  • Svenska modellen/kollektivavtal
  • Arbetslöshet och matchningsproblematik

Ena parten skriver, den andra svarar och utvecklar och bollar tillbaka till den första parten. En bloggduell, helt enkelt. Här är Almegas blogginlägg hittills, och här hittar du Unionens.

Varför är det smart med en bloggduell?

Det finns flera anledningar. Genom att två bloggar samarbetar kan båda skänka kraft åt varandra. SEO-mässigt såklart, men framförallt för att bådas målgrupper kan hitta till varandra. Man ökar spridningen av bloggen och inläggen när det finns fler som läser och även interaktionen kan öka.

I fallet med Almegas och Uniones bloggar så ämnar de att skapa opinionsbildning. Båda är stora inom de områden som de bloggar om, även om de inte alltid tycker lika. Genom att ta en debatt och duell via sina egna kanaler styr man sitt utrymme, vad som publiceras och när. Med duellformen skapas en spänning – och inte minst, åsikterna sprids.

I och med att man bloggar och även använder Twitter når man många journalister och andra bloggar som lyfter det man pratar om, och ifrågasätter eller utvecklar resonemang. Man kan med andra ord få utrymme även i traditionella medier, och ändå skriva fullödigt om sina uppfattningar och åsikter på sin egen plattform. Bloggduellen ovanför har till exempel Dagens Opinion skrivit om också.

Ytterligare ett smart och intressant sätt att använda sociala medier för ökad spridning, opinionsbildning och engagemang. Kan du inspireras?

Du kanske också vill läsa

Inga kommentarer

Svara