Bloggande

Bra exempel: Läkare utan gränser

25 april, 2012

Att titta på hur andra organisationer och företag gör när det gäller sociala medier är ofta ett bra råd. Inspireras, analysera, välja bort. Jag gillar att lyfta fram bra exempel här på Socialwebb, och faktum är att många av hjälporganisationerna och andra intresseorganisationer eller föreningar är fantastiskt duktiga på att använda sociala medier för att föra ut sitt budskap, sina aktiviteter och föra dialog.

Läkare utan gränser är duktiga på att använda sociala medierVi behöver inte ens titta utanför Sverige för att hitta bra exempel. Svanen, Naturskyddsföreningen, Rädda barnen och så Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières) som vi ska titta lite närmare på i det här blogginlägget är några exempel.

Det här är Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd. De hjälper människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser är ett internationellt nätverk som består av 19 sektioner i 19 länder, med fältprojekt i ett sextiotal länder runt om i världen. Det startade i Paris 1971 av en grupp unga franska läkare. 1993 bildades den svenska sektionen av tre svenska läkare. Läkare utan gränser fick Nobels fredspris 1999.

Läkare utan gränsers nätnärvaro

Läkare utan gränser har en svensk webb med framförallt tre målgrupper/mål. Hitta givare som donerar pengar till organisationen, rekrytera fältarbetare och driva opinion i de frågor som organisationen engagerar sig i. Man använder sig även av bloggar, twitter och youtube.

På Twitter är det framförallt opinionsbildning och dialog med intressenter, givare och presumtiva givare. Man utnyttjar mediets kommunikativa kraft för sina frågor och för dialog, och räds inte att svara. Man väljer också att länka till blogginlägg.

Youtube kallas ibland för den tredje största sökmotorn, så att finnas där har en poäng ur den synvinkeln. Seeing is believing och filmade vittnesmål direkt från de krisdrabbade platserna med drabbade och personal gör ett stort intryck. Men även filmer och förklaringar från aktiviteter i Sverige och seminarier är viktigt. Även den här kanalen används brett och klokt.

Facebook används alla kanaler och tilltal. Det är lite som ett nav med lagom långa texter och länkar både till sina egna kanaler och andra sajter med nyhetsartiklar eller statistik till exempel, som är relevanta. Den svenska Facebooksidan har över 143 000 gilla-markeringar.

Läkare utan gränser bloggar

Och det bloggas både i den svenska och utländska organisationen. Det är mycket smart. Man låter representanter för organisationen berätta på plats, med ord och bild, om deras uppdrag. Det är känslosamt, personligt och det kommer mycket nära. Oavsett om det är en barnmorska, en läkare eller en handläggare som sköter ekonomin på ett hälsocenter som skriver. Det går knappt att läsa bloggarna utan att känna sig berörd, imponerad och stolt över deras insatser i fattiga, krigs- eller katastrofdrabbade områden.

Sammanfattningsvis

Jag har inte tillgång till några siffror över vad Läkare utan gränsers aktiva närvaro på webben ger, men jag är ganska övertygad om att deras arbete bidrar till att stärka organisation och uppnå målen med webben.

Hur kan man då inspireras? Det är lätt att tänka att med ett så behjärtansvärt syfte är det inte svårt att blogga, skriva och filma om det man gör. Sant. Men det hindrar ändå inte att man i sin egen verksamhet genomlyser vad som skulle kunna fungera att lyfta, berätta om, involvera och visa på. Behind the scenes (BTS, som det ofta förkortas) är ofta ett populärt grepp.

Framförallt kan man inspireras av hur stringent Läkare utan gränser håller sig till sina ämnen och mål. Allt man gör, skriver, lägger ut, länkar till och bloggar om är relevant. Och man låter röster i den egna organisationen bära det, företräda och berätta med en personlig touch.

Du kanske också vill läsa

Inga kommentarer

Svara