Bloggande

Blogga för olika syften

14 september, 2011

Att företagsblogga för olika syften kan vara en succéHar du funderat på att blogga som företag? Jag har skrivit om att företagsblogga tidigare och ofta använt Statens Maritima Museer som exempel. De gör väldigt mycket rätt när det gäller företagsbloggande, och nu tänkte jag använda dem för att exemplifiera hur brett och samtidigt smalt man kan tänka för en företagsblogg.

Nu är inte Statens Maritima Museer ett företag per se, utan en myndighet som driver Vasamuseet, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum, och verkar för att det maritima kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Men det är ändå en verksamhet som drivs för ett officiellt syfte, och därför passar det in.

Vasamuseet växer – en ny blogg

Vasamuseet är under utbyggnad, och ska bli ännu större. Vad gör Statens Maritima Museer då? Jo, de startar en ny blogg, byggbloggen Vasamuseet växer, och vi kan följa arbetet spadtag för spadtag som de skriver i bylinen. Smart! Här händer något stort, Vasamuseet ska bli ännu större. Hur ska man lyckas förmedla det?

Vasamuseet har flera bloggarGenom byggbloggen kan man vara öppen och berätta om projektet, vad som händer, planer, vad man stöter på och samtidigt ta in åsikter och tankar under projektets gång från de som är intresserade. Man delar med sig och bjuder in. Man kan låta andra som är inblandade i projektet komma till tals, och även väcka intresse hos dem som inte är delaktiga.

En utställning växer fram

Vasamuseet har även en blogg som heter Strid! En utställning växer fram. Där bloggar man om hur det går till när man tar fram en utställning, olika roller och vad de gör, material och tänk bakom. Hur mycket vet du om det arbete som ligger bakom en museiutställning?

Varför så bra?

Genom att våga använda bloggen som kanal, kan man förmedla så mycket mer än i andra medier och har potential att nå många fler. Förutsatt att bloggen är rätt uppsatt och hanterad rent teknisk, kommer den att vara väl synlig i sökmotorerna. Tänk efter när du googlar om något du vill veta, hur många gånger kommer inte en blogg upp bland sökresultaten?

I bloggen finns en fantastisk möjlighet att bjuda in till samtal, till delaktighet runt det man skriver om, sin verksamhet. Man kan använda bilder och filmer för att förmedla mer än det som möter besökaren på museet. Man kan även nå en målgrupp som vill arbeta inom museivärlden, och arbeta med employer branding. Man kan ge sin version och förmedla åsikter.

Just därför lyfter jag gärna fram Statens Maritima Museer som ett givande exempel. De har flera nischade bloggar, där det är en eller flera personer med olika professioner som bloggar. De bjuder in och visar upp. Utmärkt att inspireras av.

Du kanske också vill läsa

Inga kommentarer

Svara